Skip to content

Protip: Muokkaa kuvia suoraan komentoriviltä

  • by

Linux Mintissä tulee valmiiksi asennettuna imagemagick-paketti, jonka avulla voit muokata kuvia komentoriviltä lähes rajattomasti. convert-komennolla voit muokata kuvaa suoraan komentoriviltä, katso manuaali komennolla ”man convert” tai tiivistelmä komennolla ”convert -help”. Kuten huomaat, mahdollisuuksia muokata kuvia on todella paljon. Keskitymme tässä lyhyessä protipissä kuvien koon muokkaamiseen. Jos tarkoituksesi on ladata useita kuvia nettiin, mutta et halua siirtää suuria tiedostoja, yksinkertaisella skriptillä voit muuttaa kansion jokaisen kuvan kokoa automaattisesti suoraan komentoriviltä.

Yksittäisen kuvan kokoa voit muokata komennolla ”convert kuva.jpg -resize 800×600 kuva2.jpg”. Jos haluat muuttaa kuvan koon tietyn levyiseksi, etkä välitä korkeudesta, kirjoita ”-resize 800”. Jos taas haluat muuttaa kuvan korkeutta, mutta et välitä leveydestä, käytä komentoa ”-resize x600”. Muuttaaksesi kuvan tarkasti haluttuun leveyteen ja korkeuteen, näpyttele ”-resize 800×600!”.

Jos haluamme siis muokata useata kuvaa kerralla, käytämme Linuxin bash-tulkin monipuolisia komentoja. Useamman kuvan muokkaaminen kerralla onnistuu näin:

$ for file in *.png; do convert $file -resize 800×600 pieni_$file; done

Jos haluat korvata alkuperäiset kuvat, jätä ”pieni_” pois. Tällöin alkuperäinen kuva korvataan pienennetyllä versiolla. Luonnollisesti jos kuvasi ovat muussa kuin PNG-formaatissa, kirjoita ”*.png” sijaan tiedoston oikea pääte.

Muuttaaksesi tiedostoja yhdestä formaatista toiseen, se onnistuu komennolla ”convert kuva.png -quality 80 kuva.jpg”.

Komennolla -rotate 90 käännät kuvia, -flip peilaa kuvan horisontaalisesti ja komennoilla ”-chrachoal 2” ja ”-implode” tapahtuu ihmeitä, kokeile huviksesi.

Kun suoritat tällaisia skriptejä, on hyvä idea suoraan alkuperäisten kuvien muokkaamisen sijaan ensin siirtää kuvat kansioon, jossa niitä voi muokata vapaasti ilman pelkoa siitä, että vahingossa muokkaat alkuperäisiä kuvia.

Ei muuta kuin kuvia muokkaamaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *